EFVEE vertalingen Spaans

 Spaans – Nederlands, Nederlands - Spaans, ook beëdigd.

       vertaalsterspaans@hotmail.com T: + 31(0)35 - 68 357 68 / 06  – 508 36 794
Ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 162
                                                       

vertrouwd, accuraat, snel en degelijk


Mijn slogan: 

Uw visitekaartje is ook het mijne...

“Niets is mooier dan vertalen, het is een echt ambacht dat met liefde, geduld en zorgvuldigheid wordt uitgeoefend. Een vertaling is net een bouwwerk: eerst in de steigers, de 
zgn. opbouwfase, en pas wanneer het raamwerk solide in elkaar zit wordt het tijd voor de 
afwerking. Dit uiteraard met de grootste nauwkeurigheid, én met respect voor u als 
opdrachtgever, en voor uw deadline”.